Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

20:20
Reposted fromnaich naich viaZoonk11 Zoonk11
20:06
Reposted frompomruki pomruki viaawakened awakened
20:05
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaRybciaaa Rybciaaa
19:59
3690 342f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
19:58

August 27 2019

14:09
7814 2050 500
Reposted fromfungi fungi viaZoonk11 Zoonk11

August 25 2019

20:35
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyingheart flyingheart
20:34
20:34
erechteion, athens
Reposted fromidana idana viaflyingheart flyingheart

August 19 2019

13:34
1478 71de 500
Reposted fromxanth xanth viaNaitlisz Naitlisz
13:15
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNaitlisz Naitlisz

August 15 2019

19:19
3595 6535 500
19:18
Reposted frommangoe mangoe viaNaitlisz Naitlisz
18:00
9929 ddb2 500
here we go
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaZoonk11 Zoonk11

July 14 2019

13:17
Brakuje mi elementarnego poczucia własnej wartości. Tego że nie muszę się wstydzić swoich pragnień. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 12 2019

19:00
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapalelady palelady
18:52
3075 e34d 500
Reposted fromsosna sosna viaNaitlisz Naitlisz

July 06 2019

19:39
4728 86d5 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamuladhara muladhara
19:38
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 01 2019

19:16
5117 d4bc
Reposted frompunisher punisher viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...