Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

20:03
9004 0851 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasucznik sucznik
20:01
1133 4798 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viasucznik sucznik
20:00
Reposted fromrof rof viasucznik sucznik

January 22 2020

12:15
7467 4b5d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasucznik sucznik
12:07
8227 4d57 500
Reposted fromdogs dogs viathedogs thedogs

January 19 2020

16:45
7285 3217
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasucznik sucznik
16:38
W Znamirowicach, nad brzegiem Jeziora Rożnowskiego wznosi się wyjątkowa konstrukcja. To Most Jana Stacha, największa tego typu kamienna budowla na świecie wzniesiona siłami jednego tylko człowieka.
To największy kamienny most zbudowany przez jednego człowieka bez użycia ciężkiego sprzętu. Masywna konstrukcja z piaskowca, wzniesiona w latach 1968-1971, ma 13 m wysokości, 7,5 m szerokości i 20 m długości. Łączy zbocza głębokiego na 10 m jaru, dnem którego płynie strumień wpadający do Jeziora Rożnowskiego.
Budowniczym mostu był Jan Stach, rolnik gospodarzący wraz z żoną Heleną i dwoma synami w przysiółku Zapaść. Sytuacja rodziny skomplikowała się, gdy wraz z budową zapory na Dunajcu w latach 60. XX wieku, wody rozrastającego się zalewu zaczęły pochłaniać okoliczne pola i drogi, odcinając od świata również gospodarstwo Stachów, którzy zmuszeni byli korzystać od tej pory z drogi prowadzącej przez grunty sąsiadów.

Niestety, jak to często bywa, sąsiedzka życzliwość bywa kapryśna i pewnego dnia, po kłótni, sąsiedzi zablokowali przejazd panu Janowi wiozącemu swoje plony na targ do Nowego Sącza. Ten uniósł się honorem i początkowo przeprawiał się przez jezioro łodzią. W końcu, w roku 1968 postanowił zbudować most nad głębokim jarem górskiego strumienia, który miał go uniezależnić od kaprysów sąsiadów.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viasucznik sucznik
16:32
Wełecz – sosna krocząca

Zadziwiająca sosna zaliczana jest do gatunku sosny zwyczajnej czy też pospolitej. Każdy, kto ją zobaczy przyzna jednak, że zwyczajna to ona nie jest. Sosna będąca od 2002 roku pomnikiem przyrody przypomina swoim wyglądem pająka. Sprawia też wrażenie jakby rzeczywiście miała nogi i za chwilę mogła odejść z miejsca, w którym się znajduje. Pień sosny rozpoczyna się około trzech metrów nad ziemią, całość utrzymuje się na kilkunastu korzeniach, pod którymi może zmieścić się kilka osób.

Skąd wziął się tak osobliwy wygląd owej sosny? Prawdopodobnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna. Sosna na początku swojego żywota wcale nie różniła się dużo od innych drzew swojego gatunku. Rosła sobie na piasku. Ten z czasem zaczął być wydobywany przez okolicznych mieszkańców, którzy wykorzystywali go w budownictwie. Sosna z czasem „rosła”, a jej pień znajdował się coraz wyżej od poziomu ziemi.

Reposted fromppiotrus ppiotrus viasucznik sucznik
15:35
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11

January 16 2020

19:22
1590 1ddd
Reposted fromyikes yikes viasucznik sucznik

January 15 2020

16:26
3802 7499 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaataga ataga
16:25
0984 fad7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaZoonk11 Zoonk11
16:16

January 13 2020

15:52

Włoska restauracja pośród drzew cytrynowych na świeżym powietrzu

~joemonster
Reposted bySilentForest SilentForest
14:04
0089 093a 500
Ronda, Spain
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasucznik sucznik
14:02
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik

January 05 2020

15:08
9414 ee1b 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
14:41
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
14:28

January 03 2020

19:46
Reposted fromFlau Flau viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl