Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

19:29
9901 b6b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 26 2017

10:51
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaRybciaaa Rybciaaa
10:45
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacrc999 crc999
10:36

***(kiedy umrę kochanie)

kiedy umrę kochanie 
gdy się ze słońcem rozstanę 
i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
ramionami ogarniesz 
i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
często piszę do ciebie 
głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
płomień skacze po słowach 
nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
myślę - co się też stanie 
z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
żebym umarła w świecie 
który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
10:36
Reposted frombluuu bluuu viaataga ataga

September 24 2017

11:49
8272 a601 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
11:48
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky vialobuss lobuss

September 21 2017

19:57
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaRybciaaa Rybciaaa
19:55
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRybciaaa Rybciaaa
19:48
6274 c080 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapaulinac26 paulinac26

September 18 2017

13:11
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaRybciaaa Rybciaaa
13:10
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRybciaaa Rybciaaa
13:09
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRybciaaa Rybciaaa
13:07

September 17 2017

15:33
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
14:59
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaawakened awakened
14:37
Reposted fromshakeme shakeme viaZoonk11 Zoonk11
14:37
7816 5897
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamuladhara muladhara
12:17
12:16
2233 f2aa 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl