Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

13:11
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaRybciaaa Rybciaaa
13:10
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRybciaaa Rybciaaa
13:09
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRybciaaa Rybciaaa
13:07

September 17 2017

15:33
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
14:59
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaawakened awakened
14:37
Reposted fromshakeme shakeme viaZoonk11 Zoonk11
14:37
7816 5897
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamuladhara muladhara
12:17
12:16
2233 f2aa 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viafoods foods

September 18 2017

13:11
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaRybciaaa Rybciaaa
13:10
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRybciaaa Rybciaaa
13:09
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaRybciaaa Rybciaaa
13:07

September 17 2017

15:33
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
14:59
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaawakened awakened
14:37
Reposted fromshakeme shakeme viaZoonk11 Zoonk11
14:37
7816 5897
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamuladhara muladhara
12:17
14:37
7816 5897
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamuladhara muladhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl