Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

13:17
Brakuje mi elementarnego poczucia własnej wartości. Tego że nie muszę się wstydzić swoich pragnień. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 12 2019

19:00
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapalelady palelady
18:52
3075 e34d 500
Reposted fromsosna sosna viaNaitlisz Naitlisz

July 06 2019

19:39
4728 86d5 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamuladhara muladhara
19:38
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 01 2019

19:16
5117 d4bc
Reposted frompunisher punisher viaawakened awakened
19:16
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viaawakened awakened
19:13
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaataga ataga

June 20 2019

09:48
5024 18c3 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNaitlisz Naitlisz

June 01 2019

18:12
4655 3606 500

A ten etap już za mną. 

Reposted fromtwice twice viaMaryiczary Maryiczary
18:09
0916 6234
Reposted fromteijakool teijakool viaZoonk11 Zoonk11

May 28 2019

13:15
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNaitlisz Naitlisz
13:11
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt viamuladhara muladhara

May 23 2019

13:51
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor
13:40
Reposted fromgainaxing gainaxing viaZoonk11 Zoonk11

May 21 2019

16:04
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaawakened awakened
14:52
Reposted fromzelbekon zelbekon viaspecific-humor specific-humor

May 17 2019

19:43
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaataga ataga
18:50
Cliffs of Moher, Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaNaitlisz Naitlisz

May 15 2019

12:52
Gdy myślę, że nie da się już upaść niżej Ciągle nadchodzi nowy dzień i nowa noc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl