Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

13:13
Reposted fromEarni Earni viacrc9 crc9
13:11
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
13:11
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viaNaitlisz Naitlisz
13:09
0096 77e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaZoonk11 Zoonk11
13:04
8723 36c1
Reposted fromzciach zciach viaNaitlisz Naitlisz

February 20 2018

18:07
17:53
Reposted fromlululemony lululemony viamuladhara muladhara
17:52
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viap168 p168
17:51
7002 70bb
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaZoonk11 Zoonk11

February 19 2018

18:01
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaawakened awakened
17:44
Play fullscreen
Pogubiliśmy gdzieś kod,
Potem pomyliliśmy peron.
17:34
8501 9bc4
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawakened awakened
17:31
1267 c16d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrc9 crc9
17:30
5228 a447
Reposted fromadkagar adkagar viacrc9 crc9
17:28
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
17:22
5018 ff50 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNaitlisz Naitlisz
17:12
17:11
9638 0f42 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuladhara muladhara
17:10
5009 5d08 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaZoonk11 Zoonk11
17:09
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl