Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

10:21
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapalelady palelady
10:21
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman viapalelady palelady
10:20

November 09 2018

20:45
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz

November 08 2018

12:57
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaZoonk11 Zoonk11
12:48

November 03 2018

19:05

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
19:05
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaflyingheart flyingheart

October 31 2018

20:08
4867 ca99 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
19:56

October 27 2018

18:15
1498 a09c 500
18:09
5151 741f 500
Reposted from2017 2017 viaNSFWorld NSFWorld
17:46
0061 f1cc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaataga ataga
17:39
2520 8fbf 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
17:38
0767 e623 500
Reposted fromtfu tfu viap168 p168
17:38
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11
17:37
Reposted fromgruetze gruetze viaZoonk11 Zoonk11
17:34
9762 a81a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderfulnature wonderfulnature

October 25 2018

14:05
8168 1495

October 15 2018

18:02
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl