Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

21:09
Ja po prostu miałam bardzo długo otwarte serce na oścież. Przez to weszło tam mnóstwo nieodpowiednich osób. Rozsiadły się beztrosko jakby te miejsca od zawsze należały do nich, a później niczym tramwajem podróżowały przez życie. I chyba zrozumiałam wiesz, że nie warto wypełniać serca osobami, które moim kosztem robią sobie emocjonalne wycieczki. Zrozumiałam, że nasze podróże mają inny cel i prowadzą często w przeciwnym kierunku. W końcu zrozumiałam, że przecież - k*rwa - moje serce to nie muzeum, które się zwiedza. A niektórym osobom zbyt często zdarzało się za mocno dotykać eksponatów. Zbyt często upuszczały moje uczucia tak lekkomyślnie, że rozpryskiwały się na tysiące gwiazd. Nie warto, serio, nie warto.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
21:08
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
19:49
summer chill
Reposted fromcats cats viaawakened awakened
10:02
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaZoonk11 Zoonk11
10:00
5465 4289
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaZoonk11 Zoonk11
08:31

August 04 2018

10:32
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
10:30
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
10:24
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viaRybciaaa Rybciaaa

August 03 2018

12:16
6594 2a28
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaZoonk11 Zoonk11
12:14
0376 5de0 500
Reposted fromtichga tichga viaZoonk11 Zoonk11

July 15 2018

13:13
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz
11:46
6394 f9b8 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viap168 p168
11:45
Reposted fromNaitlisz Naitlisz

June 26 2018

10:30
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viaNaitlisz Naitlisz
10:27

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaZoonk11 Zoonk11
10:27
Reposted fromFlau Flau viaNaitlisz Naitlisz

May 26 2018

20:16
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNaitlisz Naitlisz
20:15
6379 61d9 500
Reposted fromlucanus lucanus viaNaitlisz Naitlisz

May 22 2018

19:27
8979 51d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl