Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

18:02
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11

October 11 2018

16:15

October 10 2018

19:13
Reposted fromshakeme shakeme viapalelady palelady
19:12
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viapalelady palelady
19:11
19:09
9552 2d6d 500
Reposted fromkobiety kobiety viaNSFWorld NSFWorld

October 09 2018

15:48
0452 0a4b 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaZoonk11 Zoonk11

October 08 2018

18:02
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viap168 p168
18:00
Potatoe
Reposted fromMysticen Mysticen viaNaitlisz Naitlisz
17:58
#Emily
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor

October 07 2018

09:21
In the air tonight
Reposted fromkopytq kopytq viaspecific-humor specific-humor

October 05 2018

17:27
6376 cd1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNaitlisz Naitlisz
17:27
6686 adee 500
Reposted fromzciach zciach viaNaitlisz Naitlisz

October 02 2018

13:31
Reposted fromFlau Flau viarachelbones rachelbones
13:29
2205 3c6e
Reposted fromteijakool teijakool viaawakened awakened
12:13
12:07
4659 0b00 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz

September 29 2018

19:57
Znam to uczucie. Uczucie, że kochasz kogoś aż tak, że jego szczęście jest dla ciebie najważniejsze.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyingheart flyingheart
19:52
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyingheart flyingheart
19:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl