Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

12:33
4826 ec74 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaNaitlisz Naitlisz

April 24 2018

09:17
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viaZoonk11 Zoonk11
09:17
6749 b1a4 500
Reposted fromseaweed seaweed viaNaitlisz Naitlisz

April 23 2018

10:14
Reposted fromFlau Flau viacrc9 crc9
10:07
8967 4ddb 500
Reposted frompiehus piehus viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh
10:06
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRybciaaa Rybciaaa
10:05
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viaataga ataga
09:48
09:46
3254 39fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11
09:43
0658 e92a 500
Reposted fromratek ratek viaZoonk11 Zoonk11
09:42
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11
09:38

April 20 2018

13:02
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaZoonk11 Zoonk11

April 17 2018

19:47
spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
19:23
0473 d22d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11

April 16 2018

10:41
Reposted fromFlau Flau viaZoonk11 Zoonk11

April 09 2018

12:34
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaNaitlisz Naitlisz
12:34
8388 d683
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaNaitlisz Naitlisz

April 08 2018

18:15
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaRybciaaa Rybciaaa
18:15
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl